11. rész - A háborús sérült

A teljes szöveg

--(Udvar. Mabel szedi le a ruhákat a kötélről. Wilson kapitány érkezik)--
Wilson: Hello, Mabel, maga mit keres itt vasárnap ?
Mabel: Iderendeltek mára is. Az érsek lesz ebédre.
Wilson: Azt hittem, csak a kannibálok esznek érseket.
Mabel: Ne tréfálkozzon, kapitány ! Segítsen leszedni ezt a fehérneműt, mielőtt visszajönnek, mert Mrs. Lipton még dühös lesz !
Wilson: Senki nem látja meg itt a hátsó udvarban.
Mabel: Tudom, de Mrs. Lipton nem szeretné, hogyha vasárnap letekint a mindenható, Őméltósága gatyáit lássa.
(bemennek)
Wilson: Kaphatnék egy csésze teát, Mabel ?
Mabel: Há, nekem biz' azt nem lehet, ... hozzányúlni Mrs. Lipton kannájához ! De hamarosan itt lesznek.
Wilson: Csodálkozom, hogy egy ilyen istenfélő asszony, mint maga nem ment velük.
Mabel: Csak egyszer mentem velük. Hátra ültettek, ahol a zsoltároskönyveket osztják ! Aztán levonták egy órányi béremet ! Három pennyt !
Wilson: De, azért nem ateista, ugye, Mabel ?
Mabel: Régebben sokat könyörögtem, de rám se köpött az Isten, hát, gondoltam, kis pihenőt adok neki és majd később próbálkozom újra. Mikor majd közeleg az órám.

--(Nagykapu. A háziak érkeznek elegánsan. Cissy kosztümben !!!)--
Cissy: Ez volt az utolsó alkalom, hogy templomban voltam !
Poppy: Csak másfél óra és apának így tetszik !
Cissy: Nekem viszont nem ! Ez a hülye szoknya meg ez az unalmas kalap !
Őméltósága: (felnéz) Óh, egek, az ott Lavender ! Mi az örödögnek lóg ki az ablakon a nagy hajával, amit így kibontott ?!
(Érkezik a személyzet is: Henry, Stokes, 12trees egy sorban. 12trees meglátja az ácsorgó háziakat, odatrappol.)
12trees: Elnézést, uram ! Megvárják, amíg bemegyek a személyzeti ajtón és kinyitom a kaput vagy a saját kulcsát használja ?
Teddy: Mi a véleményed, George ?
Őméltósága: Mennyi ideig tart ?
12trees: Néhány perc, uram !
(Az ablakban megjelenik Levi kibontott hajjal)
Lavender: Templomban voltatok, ugye ?! Kell is az ilyen élet mellett ! Képmutatók ! Mind képmutatók vagytok ! Ez a férfi házasságtörő ! Hallották, házasságtörő ! !
Őméltósága: Úgy tűnik, esni fog, vedd elő a kulcsot !
(elindulnak)
Lavender: Mind képmutatók !
Őméltósága: Stokes !
Stokes: Igen, uram !
Lavender: Képmutatók !
Őméltósága: Küldje fel Ivyt, vigye be Lady Lavendert és zárja be az ablakot !
Stokes: Értettem, uram !

--(Konyha)--
Mrs. Lipton: Jó reggelt, Wilson kapitány !
Wilson: 'Reggelt !
Mrs. Lipton: Egy pillanat és fölteszem a teát. Egy gyors kis teázás, aztán munkához látok. hö ... Henry, vedd le azt a kalapot, nagyon rosszul áll !

--(Hátsó bejáróhoz vonul Iv, Stokes, 12trees. Ivy megállítja Stokest.)--
Ivy: Apa, Mr. 12trees és én beszélni akarunk veled !
Stokes: Most nem ! Menj fel és cibáld be Lady Lavendert ! (bemegy)
Ivy: (utána) Először veled kell tisztáznunk valamit !
12trees: Már túl gyakran meglógott előlünk ! Mi a szándéka Mrs. Liptonnal ?
Stokes: Mi a francot akar ?
12trees: Azt mondta, hogy megkérte a kezét !
Ivy: De nem veheted el, mert a mamám a feleséged !
Stokes: Csak kitalálta ! Álomvilágban él ! Ki se dugja az orrát a Hölgyek öröméből !
12trees: És a gyűrű, amit nekiadott ?
Stokes: Nem adtam én neki gyűrűt !
Ivy: De igen, én láttam ! Egy függönykarikát !
Stokes: (felderül) Óóó ! Azt a gyűrűt ? Tréfálkoztunk egy kicsit.
Ivy: De ő 15 font készpénzt adott, hogy kifizesd a válási okmányokat !
Stokes: Hát, megszorultam anyagilag. (szenved) Nem tudjátok elképzelni, milyen gondban voltam ! (már mártír) Mindig megteszek mindent az emberekért, de túl jóhiszemű vagyok és ezt kihasználják !
12trees: Maga az, aki kihasználja az embereket ! Átejti ezt a szegény asszonyt is ! Ha nem mondja el neki az igazat, hogy nem fogja elvenni, majd mi megmondjuk !
Stokes: Jól van, majd elintézem, csak adjon egy kis időt !
12trees: Kap időt. Ma estig !

--(Lady Lavender ajatja, Ivy érkezik egy tálcával. Kopog.)--
Papagáj: Szabaaaad !
Lavender: Ó, hallgass, szabad !
Papagáj: Ó, hallgass, szabaaaad !
(Ivy be, Levi a tükör előtt lovaglókosztümben)
Ivy: E... öh... Hoztam egy csésze kakaót !
Lavender: Köszönöm, Ethel !
Ivy: Ehm ..ö . becsukom az ablakot, hogy meg ne fázzon ! ... Milyen csinos !
Lavender: Óh, köszönöm ! Lovagolni megyek !
Ivy: Lovagolni ?
Lavender: Igen ! Szólj a lovásznak, hozza a lovamat azonnal !
Ivy: Nincs egyetlen lovunk sem.
Lavender: Ne légy ostoba ! Az istálló tele van ! Nem várakoztathatom Dolby kapitányt !
Ivy: Ki az a Dolby kapitány ?
Lavender: Elbájoló ember ! Anya szerint kivetette a hálóját rám - remélem igaz ! Délben találkozóm van vele a Rotten road-on.
Ivy: Biztos benne ?
Lavender: Hát persze, hogy biztos vagyok ! Itt a levél, amit küldött !
Ivy: De az a levél 1885-ben kelt !
Lavender: És mi a baj ?
Ivy: 1927 van !
Lavender: Ah ! Gondolom, akkor már hazament. (fellelkesül) 1927 van ?! Óh, meg kell mondjam a szomszédoknak is ! (felhúzza az ablakot és kikiabál) 1927 van !!! 1927..
Ivy: Lady Lavender !!! Lady Lavender ! A kakaója ki fog hűlni !
Lavender: Nem csodálkozom rajta, hisz 1885-ben hoztad föl !

--(Szalon. Együtt a család. Madge Teddy foteljának karfáján ül, Őméltósága a kandallónál szivarozik, Poppy az asztalon keresztbe tett lábbal, Cissy érkezik le.)--
Cissy: Az istenit ! De jó !
Őméltósága: Szeretném, ha nem isteneznél, különösképpen vasárnap ! Miért öltöztél pilótaruhába ? Nagyon jól tudod, az érseket várjuk ebédre.
Cissy: De délután a Moyon (?) repülök.
Őméltósága: Borzalmas szokás bricseszt (?) viselni vasárnap !
Cissy: (Poppyra néz) Ó, de az illendő, hogy rövid szoknyában jelenjek meg, keresztbe vessem a lábam és mutogassam a harisnyakötőmet, mint Poppy !
Poppy: Én nem mutogatom a harisnyakötőmet !
Őméltósága: Lányok, kérlek, semmi harisnyakötő, vasárnap ne !
Teddy: De nagyon kedves a hét többi napján !
Cartwright: Ó, Teddy ! Imádom amikor ilyen vagy ! (vállon veri, haját borzolja, ahogy egy "hülye díjbírkózóhoz" illik) Juuúúj !
Teddy: Aha...e.. Igazán ?
(Stokes nyit be)
Stokes: Az érsek úr, Mylord !
Charles: Ó. kérem, maradjatok csak ! Remélem nem várattam senkit ! Néhány parokiális ügyet kellett megtárgyalnom.
Őméltósága: Kedves tőled, hogy nálunk tartottad meg az istentiszteletet, Charles !
Charles: Említésre sem érdemes, szeretek mindig másutt megjelenni az egyházkerületemben.
Teddy: Ma többet is kaptunk, mint amennyit megérdemeltünk !
Cartwright: ÓóóooÓ ! (Teddyhez dől)
(Őméltósága itallal kínálja)
Charles: Gúnyolódhatsz, de nem kérek bocsánatot, amiért hosszan beszéltem. Biztos vagyok benne, hogy az erkölcsi fertő e napjaiban nincs fontosabb téma, mint a házasság szentsége !
Őméltósága: Bizony ! (bólogat erősen)
(Stokes nyit be megint)
Stokes: Sir Ralph Shawcross van itt, uram ! Az irodájába vezettem.
Őméltósága: Az istenit ! (szájához kap) Ó-ó, elnézést ! Bocsánat, rögtön jövök ! (kimegy, a hallban Stokeshoz fordul) Mi az ördögnek jött ?
Stokes: Fogalmam sincs róla !
Őméltósága: Nem mondta, hogy nem vagyok itthon ?!
Stokes: A templom óta követi, uram.
Őméltósága: Van vele lovaglóostor ?
Stokes: Nincs. Hacsak nem rejtette a zakója alá.
Őméltósága: Tudja milyen rettenetes a természete ! Talán jobb lenne, ha bentmaradna velem a szobában, hogy kéznél legyen.
Stokes: Mivel foglaljam el magam, uram ?
Őméltósága: Porolja a könyveket !

--(Lord Meldrum dolgozószobája. Sir Ralph téblábol, az asztalon lévő papírokra veti magát.)--
Ralph: Ááá ! Szóval, mégiscsak itthon van !
Őméltósága: Hogy merészel a magánleveleimhez nyúlni ?! (megnézi) Az a villanyszámlám !
Ralph: (megnézi alaposabban) Nem használnak sokat ! Ha a tyúkokkal lefektet mindenki, csak gyertyát használhatnak !
Őméltósága: Nagyon lekötelezne, ha elmondaná, mi járatban van és elmenne !
Ralph: A komornyikja előtt nem ! Szemét alak !
Őméltósága: A könyveket kell porolnia !
(Stokes meglebbent egy vaskos könyvet. Por száll vastagon belőle)
Ralph: Pont vasárnap fél egykor kell ezt tennie ?!
Őméltósága: A könyveket mindig vasárnap fél egykor porolja (zsebórájára néz) ami azt illeti, 12:35 van, késett !
(Stokes porol rendületlenül)
Ralph: Úgy tűnik, múlt héten nem csinálta.
Őméltósága: Ez nem tartozik magára ! Nem fogom megengedni, hogy háztartásom rendje maga miatt megváltozzon ! Mit óhajt, kérem ?
Ralph: Nézzen ide, Meldrum ! Nem fogok kertelni !
Őméltósága: Csöndesebben ! Halkítsa le a hangját, itt az érsek a szalonban !
Ralph: Kivel volt tegnap este ?
Őméltósága: Mi ?
Ralph: (tagoltabban) Kivel volt tegnap este ?
Őméltósága: Úgy hangzik, mint egy zenei frázis !
Ralph: Válaszoljon a kérdésemre !
Őméltósága: Rendben van, ha tudni akarja, a családommal vacsoráztam itthon !
Ralph: Nem hiszem !
Őméltósága: Kérdezze meg Stokes-ot !
Ralph: Neki még úgy sem hiszek ! (Stokes az eddigi legnagyobb porfelhőt produkálja) Hol volt múlt héten kedden este hét óra harminckor ?
Őméltósága: Visszautasítom, hogy kereszttűz alá vegyen a saját íróasztalom mögül !
Ralph: Ha nem válaszol, besétálok a szalonjába és elmondom az érseknek !
Őméltósága: Rendben van, ha tudni akarja a Menschen Hausban voltam banketten.
Ralph: Óh, igen ! A paráználkodók ájtatos társaságáéban !
Őméltósága: Nem ! A bádogtányérgyártól és áramfejlesztők ájtatos társaságáén. És ha nem hisz nekem, kérdezze meg a Walesi herceget, ő is ott volt !
Ralph: Ne gúnyolódjék velem, Meldrum !
Stokes: Ha közbeszólhatok, uram, itt van a meghívó.
(Sir Ralph kikapja kezéből végigolvassa)
Ralph: Óóó ! Uram ! Ez igaz ? (leül) A nejem más férfival randevúzik !
Őméltósága: Ki ? Agatha ?! Biztos, hogy nem !
Ralph: Óhóó, Maga nem ismeri !
Őméltósága: Nem, persze, hogy nem !
Ralph: Ez a perui vér az ereiben !
Őméltósága: Igazán ?
Ralph: Igen, az anyai ágon az inkák leszármazottja !
Őméltósága: Óh, szegény lány !
Ralph: Igen csak rajta kellett tartanom a szemem Hong-kong-ban is és a hajón is ! Ó, ez nem az ő hibája ! A férfiak egyszerűen nem hagyják békén. (összomlik, sírva fakad) ohóóó Istenem ! Mennyi ideig kell még elviselnem ezt a tortúrát ! ohohohóó !
Őméltósága: Stokes, egy pohár wishkeyt Sir Ralphnek !
Ralph: (asztalra borul) Annyira szeretem !! Olyan nagyon-nagyon ! hohohóóóó
Őméltósága: (hátba veregeti) Nagyon sajnálom, öreg fiú ! Nagyon sajnálom !
Ralph: (felemelkedik az asztalról) Ne atyáskodjék, Meldrum !! Ha rájövök ki az, megölöm ! A lányt is megölöm ! Ha nem lehet az enyém, másé se legyen !
Őméltósága: Jóó, igen (óráját nézi), mindjárt ebédidő ! Vissza kell mennem az érsekhez és magának is vissza kell menni az ... ebédre.
Ralph: Hogy is gondolhatnék ebédre ?! Mikor valahol itt, Londonban, van egy disznó, aki a feleségemmel megcsal !
Őméltósága: I-Igen ! Nos, Stokes majd kikiséri ! Jó napot ! (eliszkol)
Stokes: Még egy kis whiskeyt, uram ? (tölt, Sir Ralph megissza) Megnyugodott kicsit, uram ?
Ralph: Nem ! Nem bízom benne !
Stokes: Biztosíthatom uram, a legnagyobb titoktartás mellett, hogy őlordsága és a szebbik nem közötti minden kapcsolat csak plátói lehet.
Ralph: Ezt hogy érti ?
Stokes: Ahogy a franciák mondják, La moure e fini ! (?)
Ralph: Mi ?
Stokes: A háború, uram. Elkapta szegényt. A tűzérségnél.
Ralph: Hóó ! Én Istenem ! Nem egy töltényhüvely ?
Stokes: Nem, uram, slapner.
Ralph: Óh, de borzasztó ! Szegény fickó ! A hangja nem változott meg.
Stokes: Valóban nem, uram. Erre tessék ! (elidul)
Ralph: Óóóh !

--(Szalon)--
12trees: (az érsektől) Még egy kis cherryt, uram ?
Charles: Ó, nem, köszönöm, megittam az adagomat ! (12trees meghajol, elindul) Jó, talán még egy csöppecskét ! George, csak nem az anyósod volt, aki egy emeleti ablakból kiabált, ahogy bejöttem ?
Őméltósága: Nem, nem, biztos, hogy nem ! Valószínűleg egy napszámos nő volt !
Charles: Nos, bárki is volt, nagyon igyekezett, hogy megtudjuk, 1927 van ! üheheheh !
Őméltósága: Hehhhe Nem, semmi képpen nem lehetett Lavender, ideje legnagyobb részét ágyban tölti mostanában. Egyre gyengébb lesz, tudod ?
(Ajtó nyílik végszóra, Lady Lavender lobban be lovaglóruhában)
Lavender: Valami buli van ?
12trees: Egy kis cherryt, asszonyom ?
Lavender: Nem ! Egy nagy gint ! (megy és tölt)
Teddy: Lovagolni készülsz, Lavender ?
Lavender: Azt akartam, de negyvenkét évet késtem.

--(Hall. Stokes Sir Ralphnek adja kalapját, pálcáját, indulna az ajtóhoz)--
Ralph: Várjon !
Stokes: Uram.

--(Szalon)--
Cissy: Gyere, ülj le, nagyi !
(Sir Ralph benyit)
Ralph: (lágy hangon) Jó napot mindenkinek ! Elnézést a betörésért, csak annyit mondok, Meldrum, hogy ez a francos háború rossz üzlet volt ! (Őméltósága döbenten néz) Fogadja részvétem ! (ki, ajtóból még elköszön) Jó napot !
Teddy: Ez meg mit jelentsen, George ?
Őméltósága: Halvány fogalmam sincs róla ! (kimegy ő is)

--(Hall)--
Stokes: Jó napot, uram !
Őméltósága: (utoléri a kapuban Sir Ralph-et) Mi az ördögről beszélt nekem ?
Ralph: Sajnálom, hogy rosszul ítéltem meg, Meldrum, nem fog előfordulni többször ! Akarom mondani, találkozhat a feleségemmel néha, azt se bánom, ha baráti csókot lehel az arcára, ez a legkevesebb, (kezet nyújt) viszlát, öregfiú ! (el)
Őméltósága: Mit jelentsen ez az egész ?
Stokes: Gondolom, Sir Ralph-nél nincs minden rendben, uram !

--(Konyha. A személyzet az asztal körül, Stokes húst adagol vasatgon a tányérba, Mabel indulni készül. )--
Mabel: Elkészültem a mosogatással. Van még valami ?
Mrs. Lipton: Nem, ez minden, Mabel.
Mabel: Hát... Ha most ebédelnek, akkor megyek is. ... (senki nem szól) ... Marhasült, ugye ?
12trees: Igen, Mabel, marhasült.
Mabel: Nem is emlékszem, mikor ettem marhasültet ! ... Nagyon nagylelkűen tálal, Mr. Stokes.
Stokes: Végeznünk kell vele, nem bírom elviselni, ha jó étel kárba vész.
Mabel: Hát, ... akkor én elmegyek.
12trees: Ezt már mondta egyszer, Mabel !
Mrs. Lipton: Ne felejtsd a csirkeaprólékot, amit említettem ! Amiből a levest csináltam tegnap.
Mabel: Az finom lesz !
Mrs. Lipton: A lábosban van ! Azt is elviheted. Letört a füle. Ó, és elviheted a reggeliről maradt szalonnabőrt. A macskádnak.
Mabel: Nagyon köszönöm, Mrs. Lipton ! Szalonnabőr ! Csirkeaprólék ! És egy régi fületlen lábos ! Az örgem azt hiszi majd, Karácsony van ! (el 12trees és Mrs. Lipton néz mérgesen utána)
12trees: Mindig csak potyázik ez az asszony !
Mrs. Lipton: És olyan hálátlan, ha adunk neki valamit !
Henry: Láttam, hogy kimosta a tejesüveget, hogy rizsfelfújtat tegyen bele !
Wilson: Mennie kellene !
Henry: Lealacsonyítja a konyha stílusát !
(Ivy érkezik Levi által összedzsuvázott kötényben)
Ivy: Kinek az ötlete volt, hogy Lady Lavendernek csokoládé pudingot vigyek ?!
Stokes: Csokoládépudingot kellett igérnem neki, hogy visszamenjen a szobájába.
Ivy: Miért adtál neki olyan sokat ?! A fele a tapétára ragadt !
Henry: Kapard le egy késsel, aztán Mrs. Lipton Mabelnek adhatja !
(Mrs. Lipton felkapja a fejét, de nem szól, csak néz mérgesen)
Stokes: Gyere, ülj le és egyél, mielőtt teljesen kihűlne !
Wilson: (bort ízlelget) cece mháj ! Ezt a bort, ugye még nem kóstoltam, Mr Stokes ?
Stokes: Nem, ez új ! Megunam már a margot-t.
Wilson: Az igazat megvallva, én is. Sheveld Blanc, hm.., egész jó !
12trees: Tudatában van, hogy ennek a bornak, amit a pincéből lop, csaknem két font palackja ?! Mit szólna Őméltósága, ha megtudná ?!
Stokes: Örülne, hogy erre váltottunk, a margot négy font.
Mrs. Lipton: Figyelem ! Igyunk Mr. Teddy esküvőjére ! (hörpint) És egy másik esküvőre, ami a közeljövőben esedékes, a-ha-haha ! (Stokes köpni-nyelni nem tud)
Wilson: Milyen másik esküvő, Mrs. Lipton ?
Mrs. Lipton: Óh, idejében meg fogja tudni, Wilson kapitány ! Bólintás vagy kacsintás, há, Mr. Stokes ?
Stokes: (Hülye vigyor) Hümhh-hm.
Mrs. Lipton: Nem említettek dátumot, mialatt felszolgáltál, Ivy ?
Ivy: Nem. Mr. Teddy mindig témát váltott.
Mrs. Lipton: Rosszabbul is járhatott volna. A Cartwright család úszik a pénzben.
Stokes: Igen, A nő az egyedüli örököse a Cartwright impériumnak. Cartwright szappan, Cartwright lekvár...
Ivy: És eceteshagyma. Nem találni egyetlen fűszeresboltot sem, ahol a pulton ne állna egy nagy hordó Cartwright eceteshagyma.
Wilson: Hm. Ami engem illet, személyszerint úgy vélem, túl sok fűszert tesznek bele.
Stokes: (megáll az evéssel) Legközelebb, ha ajtót nyitok, megemlítem Miss Cartwright-nak.

--(Poppy szobája. Poppy egy mini gitáron penget szörnyű hangokat)--
Poppy: Now ask you (peng) Nem, nem jó ! Á-áj aszk ju (peng) nnaa ! Francba ! (kopognak) Tessék !
(James be)
12trees: Mr. Jerry visszahozta a teniszütőjét, Miss Poppy, a kocsijában felejtette.
Poppy: Köszönöm, James. (dalra fakad) Á-áj aszk ju (peng) Jáááj, nem, nem, nem találom el !
12trees: Megmutathatom, Miss ?
Poppy: Óh, tud rajta játszani ?
12trees: Hát egy kicsit igen. Az újjait így hejezze ! (plim)
Poppy: Játsza el !
12trees: oh !

Ain't she sweet
See her walking
Down the street,
Now I ask you
Very confidentially
Ain't she sweet?


Poppy: Csodálatos volt, James ! Hol tanult meg így játszani ?
12trees: Hát a háború alatt. (visszaadná) És most megbocsát...
Poppy: Ne, ne menjen, szeretném, ha megmutatná azt az akkordot !
12trees: Oh, jó. Az első újját ide tegye, a másodikat ide, a harmadikat meg ide. (plim)
Poppy: Oh, értem. (elveszi) Hogy ? Így ?
12trees: Nem, nem ! (mögékerül) Az első újj ide (Poppy közben olvad)
Poppy: Igen...
12trees: A második ide, a harmadik meg ide.
Poppy: Így ? Mondok valamit ! Maga fogja az akkordokat, én meg pengetek majd !
12trees: Oh-ohó !
Poppy: Óóóóh ! Majdnem elejtettem ! Tartsa nekem, James ! (James átkarolja Poppyt, úgy fogja a mini gitárt) Mehet ? Plim, plim plim.
Plim, plim plim.
trim , trim, trim,
trimp trimp trimp
Ó, ez csodálatos ! Énekeljünk is !
12trees: Jó !
Poppy: Egy, két, há, négy !
Ain't she sweet
See her walking
Down the street,
Now I ask you
Very confidentially
Ain't she sweet?

Ain't she nice,
Look her over
Once or twice
Now I ask you
Very confidentially
Ain't she nice?

Just cast an eye
In her direction
Oh me, oh my,
Ain't that perfection

I repeat,
Don't you think
She's kind of sweet
Now I ask you
Very confidentially
Ain't she sweet?

A teljes dalszöveg ITT !
Poppy: hihihih Ez csodás volt ! Felléphetnénk vele ! Meldrum és 12trees !
12trees: Tényleg megtehetnénk, Miss.
Poppy: Nem tanítana meg rendesen ?
12trees: De szívesen, Miss Poppy !
Poppy: Kétbalkezes vagyok, sok időt kell rám fordítania ! Ugye nem bánja, ha sokat kell velem lennie, James ?
12trees: Hát, teljesítenem kell a kötelsségemet, Miss.
Poppy: Hetente van egy szabad délutánja, olyankor mit csinál ?
12trees: Akkor.. ö.. akkor le.. lemegyek moziba.
Poppy: Óh, imádom a mozit ! Vigyen el moziba, James !
12trees: Ö, nem lenne helyénvaló, hogy együtt lássanak, Miss Poppy !
Poppy: Találkozhatnánk bent a sötétben ! Senki nem jönne rá, hogy szolgáló. Menjünk szerdán !
12trees: Nem, az lehetetlen, Miss Poppy.
Poppy: Miért ?
12trees: Oh, me.. mert, mert én ... valaki mással megyek.
Poppy: Kivel ?!
12trees: öÖ ah, á Ivyval.
Poppy: ah.. nos, persze, ha szívesebben megy moziba egy cselédlánnyal, mint velem, nincs mit mondanom ! ELMEHET ! (plim, plim, plim, plim plim, plim, plam, plam) oh !Mh ! A francba !

--(Miss Cissy szobája. Ivy a szekrénybe rak ruhákat. Meglát az ágyon egy gyönyörűt. Maga elé fogja, dalra kél)--
Ivy: (énekel)

What'll I do
When you are far away
(Cissy nyit be)
And I am blue
What'll I do

A teljes dalszöveg ITT !
Cissy: Nagyon jól állna neked, Ivy !
Ivy: Óh, elnézést, Miss, csak rendet rakok és közben elábrándoztam.
Cissy: Semmi baj, Ivy.
Ivy: Hát, gyönyörű ruha. Soha nem látttam magán. Mindig csak nadrágban jár.
Cissy: Azért nem mindig. Attól függ, milyen kedvem van.
Ivy: Nekem mindegy, milyen a hangulatom, csak két ruhám van összesen. Egy sötét és egy világos.
Cissy: Sok olyan van, amit sosem hordok. Nézzük csak ! Ez a teniszruha teljesen fölösleges. Elfogadod ?
Ivy: Óh, én nem teniszezem.
Cissy: Á, tényleg, persze. Mit szoktál csinálni ?
Ivy: Á-o-é egész nap rohangálok a lépcsőn és ételeket hordok.
Cissy: Ehhez megvan a szükséges ruhád. De adni akarok neked valamit. (kivesz egyet) Mit szólsz ehhez a délutáni ruhához ? Vannak szabad délutánjaid, ugye ?
Ivy: Igen, kéthetete !
Cissy: Olyankor mit csinálsz ?
Ivy: Moziba megyek.
Cissy: Az udvarlóddal ?
Ivy: Óóóh nem !
Cissy: Nincs senki, akin megakadt a szemed ?
Ivy: De, de van.
Cissy: Ki ?
Ivy: Nem akarom elárulni.
Cissy: Ismerem talán ?
Ivy: Igen.
Cissy: Talán a háznál dolgozik ?
Ivy: Igennn.
Cissy: De nem Henry, ugye ?
Ivy: Oh-hahah ! Persze, hogy nem, Miss !
Cissy: Akkor csak James lehet !
Ivy: Igen. Olyan csinos. Tudja annyira szigorú és kemény, de szeretem, ha ilyen a férfi. Maga nem ?
Cissy: Nem, nem igazán. ... Ő tudja, hogy érzel iránta ?
Ivy: Hát, igen, azt hiszem. Folyton célozgatok rá, de sajnos ő nem viszonozza az érzéseimet. Csak egy személyt vesz észre.
Cissy: Igen, tudom. A hugomat !
Ivy: Ha megbocsát, hogy ilyet mondok, Miss Cissy, tudom, hogy nem az én dolgom, de Miss Poppy csak ugratja.
Cissy: Igen, tudom. Légy óvatos, Ivy, Poppy nagyon undok tud lenni.
(Poppy nyit be)
Poppy: Óh, hát itt vagy, Ivy ?! Fél órája csöngetek ! Tudhattam volna, hogy Cissynél vagy !
Cissy: Éppen neki adtam az egyik ruhámat. Itt van, fogd, Ivy !
Ivy: Óh, nagyon szépen köszönöm, Miss Cissy ! Óh..ah ! Ez gyönyörű !
Cissy: Egy kicsit fel kell hajtani.
Poppy: És ki kell engedni bőven.
Ivy: Ezt veszem föl szerdán délután !
Poppy: A moziba ?
Ivy: Igen.
Poppy: James-szel ?
Ivy: Heö ?
Poppy: James moziba visz, elfelejtetted talán ? (Ivy csak néz ki a fejéből) Ne állj itt tátott szájjal, ha hozzád beszélek. Menj és vigyél egy csésze teát a szobámba !
Ivy: Igen, Miss Poppy ! (ki)
Poppy: (Cissyre) Mhh !!

--(James az étkezőben rakodik, Ivy érkezik le a ruhával a kezében, meglátja 12treest, odamegy)--
Ivy: (ragyog) Há,hö, Mr. 12trees ! Nézze ezt a ruhát ! Miss Cissytől kaptam. Hát nem gyönyörű !
12trees: Nagyon csinos, Ivy.
Ivy: Gondolja, hogy jól áll ?
12trees: Kicsit feltűnő egy szolgálónak ! A helyzetünknek megfelelően kell öltözködnünk, Ivy !
Ivy: Ezt fogom felvenni szerda délután !
12trees: Értem.
Ivy: Nem bánja ?
12trees: Nem tudom, mi közöm hozzá, Ivy ?
Ivy: Mit fogunk együtt megnézni ? Greta Garboval és John Gilberttel adják A test ördögét vagy Ronald Callmannel és Wilma Blankkel A szerelem éjszakáját. Ha ! Vagy megnézhetnénk valami jókedvűt ! Charles Rayt és Henry Mierst a Gettimg getigs gardenben. Szerintem Ronald Callman lenne a legjobb, ő a kedvencem. Rin-tin-tin után, persze ! Egy kicsit hasonlít hozzá ! Ronald Callmenhez, nem Rin-tin-tin-hez ! E..ö...
12trees: Itt valami félreértés van, Ivy ! Én nem viszlek téged moziba !
Ivy: Oh..m... Miss, Miss Poppy mondta nekem !
12trees: Óh, értem ! Nos, nem akarok a részletekbe merülni, Ivy, de azt kellett mondanom Miss Poppynak, hogy foglalt a szabad délutánom. És amikor kérdezett róla, kénytelen voltam kitalálni, hogy téged viszlek moziba. Nem tudtam hirtelenjében jobb kifogást mondani. Végül is nem mondhattam, hogy Mrs. Liptonnal megyek, nem igaz ?
Ivy: Értem.
12trees: Sajnálom, ha beugrattak.
Ivy: Semmi.. Semmi baj. (kimegy)
(Ajtóból visszanéz, James is utána fordul, Kint ledobja a ruhát a földre, lemegy a konyhába)

--(Konyha. Henry teát tölt. Ivy leér, de rögtön robog a mosogatóhoz)--
Henry: Kérsz egy csésze teát, Ivy ?
Ivy: Nem, köszönöm. (kimegy)
(Henry tölt, megy utána, Ivy könnyeit nyeli)
Henry: Jól vagy, Ivy ?
Ivy: Persze, jól.
Henry: Csak nem sírtál ?
Ivy: Nem, dehogyis ! (hüppög)
Henry: Nedves az arcod !
Ivy: Csak mert bevizeztem a mosogatónál.
Henry: Valami baj van ! Nekem elmondhatod, barátok vagyunk !
Ivy: (hüpp) Csak dühös vagyok, ennyi.
Henry: De nem rám vagy dühös, ugye ?
Ivy: Nem, persze, hogy nem ! Nem, hanem James-re.
Henry: Mindig elkeserít. Egyszer még felpofozom !
Ivy: (Hehe és hüpp hüpp keverve) Nem az ő hibája. Kifogást kellett találnia Miss Poppynak és azt mondta, hogy engem visz el moziba ... és én elhittem.
Henry: És most csalódott vagy ?
Ivy: Persze, hogy az vagyok ! Mindenképpen szeretek moziba járni, de James-szel menni ! ... az a mennyország !
Henry: Elviszlek, ha akarod.
Ivy: Óh, Henry !
Henry: Csak egy hatpennysem van. Ebből csak ez első sorokra tellik. És csak oldalra, ahonnan mindenki hosszú és sovány. De talán nem bánnád, ugye ?
Ivy: Óh, Henry !
(12trees hangja a konyhából)
12trees: Ivy !
(beér a mosogatóhoz, kezében a földredobott ruha)
12trees: Itt vagy hát, Ivy. Henry, menj és ébreszd föl Mrs. Liptont, ideje, hogy elkészítse a teát.
Henry: Igen, Mr. 12trees ! (el)
12trees: Ivy ! Rájöttem, hogy talán elszomorítottalak !
Ivy: Nem, semmi baj.
12trees: Komolyan gondolkoztam utolsó beszélgetésünk óta. Én büszke vagyok arra, hogy mindig állom a szavam. És ha azt mondtam Miss Poppynak, hogy téged viszlek moziba, hát teljesítem és elkisérlek. De tisztában vagyok az érzelmeiddel Ivy és nem akarom, hogy azt hidd, ez a mozilátogatás bátorítás volna ! Csak együtt megyünk moziba. Érthető voltam ?
Ivy: Óh, igen, Mr 12trees !
12trees: Kizárólag ennyi !
Ivy: Igen, Mr 12trees !
12trees: Elejtetted a ruhádat.
Ivy: Köszönöm.
12trees: Biztos, hogy nagyon jól áll majd. De ne tegyél ajakrúzst, légyszíves !
Ivy: Nem, persze, hogy nem !
(James el, Ivy a mennyekben érzi magát)

--(Szalon. Az érsek a kandalló előtt. Arcán egy zsebkendő lebben. Teddy a karoszszékben húny, Őméltósága is összecsukolva alszik a fotelben. Stokes nyit be. Megrázza Őméltósága vállát)--
Őméltósága: Heee ! Mi baj van ?
Stokes: Elnézést, uram, valaki magát keresi.
Őméltósága: Ki ?
Stokes: Lady Agatha. Lord Meldrum Mi ?
Stokes: (hangosabban) Lady Agatha !
Őméltósága: Pssszt !
Teddy: (felriad) Mi volt ez ?
Őméltósága: Semmi, aludj tovább ! Vigyázz az érsekre ! (kimegy)
(Stokes becsukja az ajtót)
Őméltósága: Merre van ?
Stokes: Az ebédlőben, uram.

--(Ebédlő. Lord Meldrum belép)--
Őméltósága: Agatha !
Agatha: George !
Őméltósága, Agatha: Ahahah ! (átölelik egymást)
Agatha: Nincs semmi baja, George ?
Őméltósága: Nincs semmi bajom.
Agatha: Tudja, Ralph nagyon furcsán viselkedett ma. Azt mondta, nem bánja, ha találkozunk néha-néha és maga arconcsókol, mert súlyosan megsérült. A tűzérségnél.
Őméltósága: Nem is a tűzérségnél voltam, hanem a lovasságnál.
Agatha: És megsérült ?
Őméltósága: Nagyon jól tudja, hogy nem ! Látta volna a helyét.
Agatha: Nem, nem igaz, mindig eloltja a lámpát !
Őméltósága: Csak, hogy takarékoskodjak az árammal. Nagyon nagy volt a számlánk legutóbb.
Agatha: Ralph erről is beszélt valamit. És azt is kérdezte, nem találom-e, hogy magas a hangja ?
Őméltósága: S mit válaszolt ?
Agatha: Hogy nem !
Őméltósága: Ez igaz !
Agatha: Aggódóm miatta, George ! Nem gondolja, hogy talán idegösszeomlása van ?
Őméltósága: Meg kell vallanom, nagyon különösen viselkedett, mikor itt járt ma délben. Motyogott valamit arról, hogy viszonya van.
Agatha: Magával ?
Őméltósága: Nem ! Valaki mással.
Agatha: De nem mondta, hogy kivel, ugye ?
Őméltósága: Nem ! De nincs, ugye ?
Agatha: Ühm . Persze, hogy nincs ! Mellesleg időm sem lenne rá. De bárhogyis, melyik korombéli hölgy folytatna viszonyt egy nála húsz évvel fiatalabb férfival ?
Őméltósága: Ralph semmit se szólt arról, hogy húsz évvel fiatalabb lenne.
Agatha: ... Nos... Így szokott lenni. Nem igaz ?
Őméltósága: Azt hiszem így.
Agatha: Szerintem az ízléstelen !
Őméltósága: Abszolute !
Agatha: Én inkább olyat választok, aki húsz évvel öregebb ! Mint maga.
Őméltósága: Tizenhétttel, pontosan. Agatha ! Azt hiszem meg kell mondanom, hogy ha rájövök, hogy más férfival is találkozik, a férjén és rajtam kívül, nagyon veszélyessé válhatok !
Agatha: Óh, Geroge ! Hogy is kívánhatnék bárkit maga mellett ?! Maga csodálatos !
Őméltósága: hehehehe!
Agatha: És most ? Kérem a puszit az arcomra, amit Ralph engedélyezett !
(összecsólolóznak)

--(Teddy szobája, James segít az öltözködésben. Stokes kopog be.)--
Stokes: A kis Henry kipucolta a cipőjét, uram.
12trees: Beszélni fogok vele, már reggel kitisztíthatta volna őket.
Stokes: Nem tudta kipucolni reggel, sajnos nem volt aludttej.
12trees: (kiktatóó hangon) Alkalmanként, amikor én tisztítom, friss tejet használok, tökéletesen megteszi.
Teddy: Elment a józan esze, James ?! Nem használhat lakkcipőhöz friss tejet !!! Aludttejnek kell lennie ! A munkásosztály pucolhatja a cipőjét friss tejjel, valószínűleg csokornyakkendőt kötnek a zubbonyukhoz. De nekünk be kell tartanunk a formaságokat. Máskülönben az egész társadalom rendje összeomlik !
12trees: Nagyon sajnálom, uram !
Teddy: Azt meghiszem, hogy sajnálja. Most kotródjon, beszédem van Stokes-szal ! (12trees el) Nos, Stokes ! A tanácsát akarom kérni. És rendkívül bizalmas !
Stokes: Bízhat a diszkréciómban, uram.
Teddy: (Leül, Stokes a cipőjét igazgatja) Piszok helyzetben vagyok ! A bátyám kényszerít, hogy vegyem el Madge Cartwright-ot és én nem bírom tovább húzni.
Stokes: Nem lenne jobb túlesni rajta, uram ?
Teddy: Nem vagyok képes megtenni ! A cselédjét, Rose-t szeretem ! Figyeljen rám ! Megdolgoztattam a jó öreg szürkeállományomat, és zseniális ötletem támadt.
Stokes: (nem túl lelkes) Igazán, uram ? Mi ?
Teddy: Csináltatok egy másik példányt is Madge Cartwright ruhájából sűrű fátyollal. Az esküvő előtt maga lemegy Limehousba, és felvesz két emberrablót. Eddig világos ?
Stokes: (néz bambán) Nagyon is, uram.
Teddy: Az esküvő napján ez a két emberrabló elkapja Madge Cartwright-ot, kloroformmal elkábítja és bedobja egy árokba. ... Ha jobban meggondolom, tegyék a csomagtartóba.
Stokes: Mi lesz a sofőrrel, uram ?
Teddy: Azt is elkábítjuk ! Ezért kell két emberrabló ! (fejét kopogtatja, ő gondolt mindenre!) Bizza csak rám, Stokes, mindent kigondoltam ! Rose bejön a templomba, sűrű fátyollal az arcán. Az oldalhajón át jön, én feleségül veszem, és senki nem tehet semmit ! Amit Isten összekötött, ember szét nem választhatja ! És így tovább. Nos, mit szól hozzá ?
Stokes: Véleményem szerint túl sok P.G. Woodhouse-t olvasott, uram.
Teddy: Ejöö, Biztos nem, ki nem állhatom ! Perty Wooster alakja a monoklijával, és dadogásával tiszta idióta ! Nem talál eeöö ee embert ilyet az életben ! Nos, kapható rá ?
Stokes: Készen vagyok rá, uram., ha maga is kész rá, hogy mézesheteit Dartmoorban tölti kemény testi munkával.
Teddy: Oh, miért ?
Stokes: Az emberrablás nagyon súlyos bűn, uram !
Teddy: A francba ! ... He ! Akkor jó ! Maga olyan okos ! Találjon ki valamit !
Stokes: Ha elfogadja a tanácsom, uram, elveszi Miss Cartwright-ot és elfelejti Roset.
Teddy: Soha nem fogom elfelejteni ! Legfeljebb csak a szabadnapjain látom.
Stokes: Legyen nagyon óvatos, ha meglátják magukat együtt, a pletyka nem áll meg !
Teddy: Ne aggódjon ! Ahová viszem, ott senki sem lát !
(Stokes lemondóan az égre mered)

--(Konyha. Mrs. Lipton, Ivy, Henry, Stokes az asztal körül !)--
Mrs. Lipton: Ott a palackod, Ivy !
Ivy: Köszönöm, Mrs. Lipton !
Mrs. Lipton: (kissé Stokeshoz bújva) Jó éjt mindenkinek !
Stokes: Jó éjt, Mrs. Lipton !
Henry: Jó éjt ! (megy Mrs. Lipton után)
Ivy: Jó éjt, Henry ! (leveszi a palackot a tűzről) Apa ! Megmondtad már Mrs. Liptonnak, hogy nem fogod elvenni ?
Stokes: Beugrom hozzá a szobámba menet.
Ivy: De ne tartson másfél óráig, mint ahogy tegnap este ! ... Tudom jól, mi történik !
Stokes: Szegény magányos asszony, Ivy, ne irígyelj tőle egy kis társaságot !
Ivy: És az én mamám ?!
(12trees érkezik)
12trees: Bezártam éjszakára, Mr. Stokes !
Ivy: (elaléltan) Jó éjt, Mr. 12trees !
12trees: Jó éjt, Ivy !
Ivy: (12treesre mered még egy darabig) Oh,... Jó éjt, apa !
Stokes: Jó éjt, Ivy ! ... Hallom, moziba viszi a lányomat szerdán.
12trees: Így igaz.
Stokes: Remélem vigyáz majd magára !
12trees: Mit képzel ??!!! Ne a maga erkölcsei szerint ítéljen !!! És ha már az erkölcsnél tartunk, beszélt azóta Mrs. Liptonnal ?
Stokes: Éppen most készülök hozzá.
12trees: Azt jól is teszi ! És ha ez a nő holnap nem zokog a reggelinél, tudni akarom az okát, hogy miért nem !
Stokes: Kemény ember maga, James 12trees !
12trees: Az igazság soha nem sért senkit.
Stokes: Hát, ha az igazat akarja tudni, én megmondom ! Szép zsírfolt van a fenekén !

--(Mrs. Lipton szobája, Stokes érkezik a folyosón, kopog)--
Mrs. Lipton: Egy pillanat ! ... Ki kopog ?
Stokes: Mit gondol, ki lehet ?
Mrs. Lipton: Jöjjön, Alf ! Egy üveg portóit hozott magával ?
Stokes: Nem, konyakot.
Mrs. Lipton: Óh, csak nem ünnepelünk ?
Stokes: Sajnálom, nem, Blanche ! (Leül mellé az ágyra) Megint probléma van a vállással !
Mrs. Lipton: Jaj, ne ! Már megint probléma ! Meddig kell még folyton csak várnom és várnom ? (Stokes felhajt egy pohárral)
Stokes: Sajnálom, Blanche, a feleségem meggondolta magát.
Mrs. Lipton: Óóó, miért kapaszkodik még mindig magába, ha nincs már magára szüksége ? Miért nem hagyja, hogy elmenjen és ... megnősüljön ? És örök gyönyörben éljen ?
Stokes: Hát, ilyenek a nők ! Ö ... Nem mindegyik !
Mrs. Lipton: Az ügyvédje közölte a hírt ?
Stokes: Igen, ma reggel.
Mrs. Lipton: Nem is jött posta.
Stokes: Felhívtam.
Mrs. Lipton: De ma vasárnap van !
Stokes: Otthon hívtam fel ! Együtt jártunk iskolába.
Mrs. Lipton: Vagy úgy. Jobban járt, mint maga.
Stokes: Nagyon okos. Zseni a tanulásban.
Mrs. Lipton: Azt hittem, azt mondta, a seregben voltak együtt.
Stokes: Ó, hát ott is. Először az iskolában, aztán a seregben. Ezért ismerem olyan jól, hogy felhívhatom vasárnap is.
Mrs. Lipton: Hát, ö... nem hiszem, hogy ezt az ügyet nagyon jól kezelte. Holnap reggel őméltóságától kikérjük a szabadnapunkat és mindketten megkeressük a feleségét !
Stokes: Nem, nem lehet !
Mrs. Lipton: Miért nem ?
Stokes: Mert nincs otthon. Turnézik a cirkusszal.
Mrs. Lipton: De hát nincs már a trapézon, nem igaz ? Olyan idős lehet, mint én.
Stokes: Ö... Már nem röpdös a levegőben, csak kapdos. Rendkívűl erős. Fejjel lefelé lóg és azt mondja "Holé Hopp !", aztán elkapja őket. (Mrs. Lipton egyre gyanakvóbban hallgatja) Most miért néz így rám, Blanche ?
Mrs. Lipton: Hmmm ! Valami itt nincs rendben, Alf ! Hetvennégy fontott húzott ki belőlem. És nem kapok érte semmit.
Stokes: Jó. Adok egy számlát.
Mrs. Lipton: A ! Figyeljen rám, Alf ! Nagyon barátságos és nagyon türelmes asszony vagyok.
Stokes: Ó, tényleg az, Blanche !
Mrs. Lipton: Ne szakítson félbe !!! De ha rájövök, hogy maga kihasználta a jó természetemet, más oldalamról is megismerhet ! És higgyen nekem !! Nem egy szép oldal !
Stokes: (néz meredten) ... El tudom képzelni.
Mrs. Lipton: Szabad emlékeztetnem, hogy hamis indokkal pénzt kicsalni emberekből bűncselekmény a törvény szerint ! Ha ! (az ajtóhoz megy, kinyitja) Reggel találkozunk, Alf ! (Alf sóhajt, megindul kifelé) Jó éjt !
Stokes: Jó éjt, Blanche ! (elkullog)
(Mrs. Lipton becsukja az arcot. Nincs jó kedve)

--(Konyha. Szerda- szabadnap. Henry törölget, 12trees mozira készen türelmetlenül toporog)--
12trees: Hol ez a lány ? El fogunk késni !
(Ivy ér le)
Ivy: Óh, sajnálom, hogy ennyit várakoztattam, Mr. 12trees ! De Miss Cissy kölcsönadta ezt a kalapot és kabátot ! Hát nem gyönyörű ?
12trees: De igen, nagyon csinos, Ivy, de gyere már, lekéssük a film elejét (kiindul)
Henry: Nagyon csinos vagy Ivy ! Remélem tetszik majd a film.
Ivy: Kösz, Henry ! (ő is elindul)
Henry: Ivy !
Ivy: Igen, Henry ?
Henry: Örülök, hogy minden jóra fordult !
Ivy: Kösz, Henry !
12trees: (kintről hallik) Gyere már, Ivy !!!
Ivy: Hoh ! Jövök ! (puszit dob Henrynek, el)
(Henry néz egy kicsit bambán, majd ráköp az épp suvickolt dísztárgyra)

--(A mozi. Pereg már a film. A jegyszedő mutatja a helyet. Ivy a vászonra bambul, bókol a jegyszedőnek. Leülnek.)--
12trees: Mondtam, hogy el fogunk késni ! A film már elkezdődött !
Ivy: Semmi gond, folyamatosan játszák.
12trees: Nincs időnk! Vissza kell érnünk, hogy felszolgáljuk a vacsorát !
Ivy: (felgrik) Nézze ! Egy férfi van az ajtó mögött egy nagy késsel !
12trees: Ülj le, Ivy !
Ivy: Ohm.. Miért nem fordul már meg ?
12trees: Leülnél végre ?
Ivy: Igen, Mr. 12trees ! (leül)
12trees: Ne ugrálj nekem folyton ilyen izgatottan !
Ivy: Jó, Mr. 12trees !
12trees: És ne nevezz Mr. 12treesnek ! Olyan nevetséges ! Nevezz csak James-nek ... de csak ma délután !
Ivy: Ó, köszönöm, miszter .... James. A szünetben majd ehetek egy fagylaltot ?
12trees: Majd meglátjuk. Most ülj szépen nyugodtan és maradj csöndben !
(Rose és Teddy az újabb érkező pár. Teddy hátra néz, az utolsó sorban már heves csókváltás folyik.)
Teddy: Óh, milyen balszerencse ! Nincs hely hátul.
Rose: Nem baj, szíveckém, onnan ugyis sokkal jobban látunk!
(Elindulnak az Ivyék előtti sorban. James Ivy nyakába borul)
Ivy: Óh, ó Mr. James ! Mi történt magával ?
12trees: Itt van Mr. Teddy Rose-zal. Nem akarom, hogy meglássanak veled. Szörnyű lenne a házbeli pozíciómra nézve.
Ivy: Aaaa ! ... Így fogunk maradni végig ?
12trees: Nem. Csak amíg elhelyezkednek.
Ivy: Hah ! Csöppet sem bánom !
(Teddy szimatolja Rose-t)
Teddy: Mi ez a parfüm rajtad ?
Rose: "Éjszaka Párizsban".
Teddy: Olcsó ?
Rose: Igen. Hat penny egy ilyen nagy üveg !
Teddy: Káprázatos ! Remekül illik a mosószappan szaghoz !
Rose: Hüh hH !
(Újabb érkezők: Lady Agatha és a 20 évvel fiatalabb "hogy is létezhetne ??" hapsija)
12trees: Jajj, nem ! (lebukik a székek alá)
Ivy: Mi baj van ?
12trees: Itt van Lady Agatha egy fiatalemberrel !
Ivy: Oh, ott vannak ! Ó, micsoda pompás ember !
12trees: Nem szabad megtudnia, hogy láttuk !
Ivy: Akkor inkább lejövök magához !
Agatha hapsija: Nem vagyunk túl közel a vászonhoz ?
Agatha: De ! Egy kicsit. Nem érdekes, úgysem a film kedvéért jöttünk, nem igaz ?
(összecsókolóznak)

--(Konyha)--
Wilson: Hát, ha engem kérdeznek, az urak mind egyformák ! Az erkölcseik, mint az utcalányoké.
Henry: Maga mindent tud az erkölcsről, igaz ? A Metropoliten Police-nál van.
Ivy: Nem helyes Lady Agathatól, hogy csókolgatja, ölelgeti azt a fiatalembert ! Valaki elmondhatja Lord Meldrumnak.
Stokes: Mi köze neki hozzá ?! Nem a felesége !
Ivy: Óh, nem, nem, nem, igaz is. Úgy belezavarodtam ezekbe az ügyekbe !
12trees: Nem szabad súlyos következtetésekre jutnunk. Amit láttunk, csak egy kis csók volt.
Ivy: Ezért voltunk mindketten a székek alatt !
Stokes: Mit csináltatok a székek alatt ?
Ivy: Mr 12trees nem akarta, hogy Lady Agatha tudja, láttuk őt.
Wilson: Hát, véleményem szerint, először is Lord Meldrumnak nincs joga viszonyt folytatni Lady Agathaval.
Ivy: És szerintem csúnya, hogy Mr. Teddy eljegyezte Madge Cartwright-ot, de a cselédjével jár !
Mrs. Lipton: Hát, Ivy, a férfiak már csak ilyenek ! Nincs igazam, Mr. Stokes ?
Stokes: Attól függ, hogy nézzük.
Mrs. Lipton: Hát, ahogy én nézem, a jó jó, és a rossz rossz.
Wilson: Szépen gondolkodik Mrs. Lipton ! Ha mindenki így gondolkodna, nem lenne bűntény, és nekem nem lenne állásom.
Henry: Mi meg spórolnánk a meggyeslepényen.

--(Gőzfürdő. Lord Meldrum és Teddy egy-egy törülközőben)--
Őméltósága: Jó reggelt ! ... Jó reggelt ! ... Jó reggelt ! (leülnek) Meg kell mondjam, nagyon haragszom Stokesra, hogy azt mondta Sir Ralphnek, megsérültem a háborúban és képtelen vagyok.... hhmmm ... nem tudok ... érted ?
Teddy: Én is dühös lennék a helyedben. Randa dolog, ha ilyenből viccet csinálnak az ember háta mögött.
Őméltósága: Nos, Stokes csak Sir Ralphnek mondta, ezért nem kell aggódnom. Úgy értem, mielőtt elment Ralph, elémállt, megragadta a kezemet és azt mondta, "Esküszöm, senki sem fogja megtudni ! " Heh ! Végül is jól sült el ! Láthatom Agathat, amikor akarom !
Teddy: Sokat jár Agatha moziba ?
Őméltósága: Nem hiszem, de nem tudom.
Teddy: Van egy fia ?
Őméltósága: Nincs !
Teddy: Ez vicces. Láttam a moziban egy fiatal fiúval.
Őméltósága: Mi ? Egy kisfiúval ?
Teddy: Nem, egy nagyfiúval. Bajuszossal.
Barker: Hello, Meldrum !
Őméltósága: Áh, Hello, Barker !
Barker: Jól vagy, mindent figyelembe véve ?
Őméltósága: Igen, ragyogóan !
Barker: Nézd, Meldrum, egy kicsit zavarban vagyok, de meg kell mondanom..
Őméltósága: Igen ?
Barker: Emlékszel, néhány évvel ezelőtt rendkívül dühös voltam rád, és néhány csúnya dolgot mondtam. Tudod, hogy túl gyakran találkozol a nejemmel.
Őméltósága: Folyton mondtam, hogy ártatlan vagyok !
Barker: Most már én is tudom, éppen most hallottam, hogy néhány bajtárs arról beszél a bárban, mi történt veled a háborúban. (Őméltósága kissé megmerevedik) Ezért jöttem bocsánatot kérni. ... Rettenetes, rettenetes !! (Vállon veregeti) Sajnállak. (el)
Őméltósága: Hallottad ezt, Teddy ? Egész London ezt beszéli ! Mit fognak az emberek gondolni ?
Teddy: Hát, azt, "Ááá, ezért jár a szívszerelmed egy bajuszos emberrel moziba !"

YOU HAVE BEEN WATCHING
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. rész      Vissza a Mylordos kezdőlapra     12. rész
Make your own free website on Tripod.com